1937, Ford, V8 Fordor / SOLD

Bouwjaar: 1937

Brandstof: Benzine

Kleur: Zwart

Cilinderinhoud: V-8

 

€ SOLD

Deze in absoluut originele ongerestaureerde staat verkerende Ford V8 is van 1e eigenaar en van origineel Nederlandse origine. Heeft nog de 1e lak en origineel interieur, slechts 48000 originele kilometers. Heeft altijd deel uitgemaakt van een verzameling waar deze auto 25 jaar in het museum heeft gestaan. Ervaring leert dat het moeilijk zal zijn om een vergelijkbaar exemplaar te vinden zelfs niet in de Verenigde Staten van Amerika. Recentelijk heeft deze auto groot onderhoud gehad. Nog een ander interessant detail is dat deze auto in 1937 bij Ford Antwerpen is geassembleerd. Kortom in uitmuntende conditie voor de ware liefhebber/collectioneur. Taxatierapport aanwezig.

In this absolutely original unrestored condition Ford V8 from first owner and original Dutch origin. Has the first paint and original interior, only 48,000 original miles. Has always been part of a collection where this car 25 years the museum has been. Experience shows that it will be difficult to find a similar example even in the United States of America. Recently this car has had major repairs. Another interesting detail is that this car in 1937 at Antwerp, Ford assembled. In short, in excellent condition for the true enthusiast / collector. Present expert valuation.

In diesem absolut original unrestauriert Ford V8 aus erster Hand und original holl�ndischen Ursprungs. Hat der erste Lack und original Interieur, nur 48.000 Original-Meilen. War schon immer Teil einer Sammlung, wo dieses Auto 25 Jahre des Museums wurde. Die Erfahrung zeigt, dass es schwierig sein wird, ein �hnliches Beispiel auch in den Vereinigten Staaten von Amerika zu finden. K�rzlich hat dieses Auto gr��ere Reparaturen hatte. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass dieses Auto im Jahr 1937 in Antwerpen, montiert Ford. Kurz gesagt, in sehr gutem Zustand f�r den wahren Liebhaber / Sammler. Gegenw�rtige Bewertung.

Dans cette situation absolument original unrestored Ford V8 de premier propri�taire et originale origine n�erlandaise. A la premi�re peinture et int�rieur original, seulement 48,000 miles d'origine. A toujours fait partie d'une collection o� cette ann�e 25 voitures, le mus�e a �t�. L'exp�rience montre qu'il sera difficile de trouver un exemple similaire, m�me aux �tats-Unis d'Am�rique. R�cemment, cette voiture a eu des r�parations majeures. Un autre d�tail int�ressant est que cette voiture en 1937 � Anvers, Ford assembl�s. En bref, en excellent �tat pour les amateurs de vrai / collecteur. Valorisation actuelle.

Autosalon Classics

Westerstraat 203

9561 SZ� TER APEL

The Netherlands


+31 - (0)599 - 481 721

info@autosalonclassics.com